Academic Staff

Yitao WANG 王一濤
Chair Professor,
Director of ICMS,
Director of SKL-QRCM
Office Hour: Tuesday: 16:30~17:30, Thursday: 16:30~17:30
Richard, Dequan YE 葉德全
Chair Professor
Office Hour: Tuesday: 14:00~15:00, Thursday: 14:00~15:00
Shaoping LI 李紹平
Professor,
Deputy Director of SKL-QRCM
Office Hour: Wednesday: 11:00-12:00, Thursday: 11:00-12:00
Email: SPLi@umac.mo
Simon, Ming-Yuen LEE 李銘源
Professor
Office Hour: Tuesday: 9:00~10:00, Wednesday: 9:00~10:00
Email: SimonLee@umac.mo
Xin CHEN 陳新
Professor
Deputy Director of ICMS
Office Hour: Wednesday: 16:00~17:00, Thursday: 9:00~10:10
Email: XChen@umac.mo
Duncan, Chung-Hang LEUNG 梁重恒
Professor
Office Hour: Tuesday: 11:00~12:00, Thursday: 11:00~12:00
Email: DuncanLeung@umac.mo
Ying BIAN 卞鷹
Associate Professor
Office Hour: Wednesday: 11:00-12:00, Thursday: 11:00-12:00
Email: BianYing@umac.mo
Ging CHAN 陳勁
Associate Professor
Office Hour: Wednesday: 11:00-12:00, Thursday: 11:00-12:00
Email: GChan@umac.mo
Xiu Ping CHEN 陳修平
Associate Professor
Office Hour:  Monday: 10:00~11:00, Tuesday: 10:00~11:00
Email: XPChen@umac.mo
Cheng-Wei HE 何承偉
Associate Professor
Office Hour:  Monday: 10:00~12:00, Tuesday: 10:00~12:00
Email: ChengweiHe@umac.mo
Maggie, Pui-Man HOI 許貝文
Associate Professor
Office Hour: Tuesday: 11:00~12:00, Thursday: 11:00~12:00
Email: MagHoi@umac.mo
Hao HU 胡豪
Associate Professor
Office Hour: Monday: 15:00-16:00, Tuesday: 15:00-16:00
Email: HaoHu@umac.mo
Yuan-Jia HU 胡元佳
Associate Professor
Office Hour: Wednesday: 16:00~17:00, Thursday: 16:00~17:00
Email: YuanjiaHu@umac.mo
Peng LI 李鵬
Associate Professor
Deputy Director of ICMS
Programme Director of State Key Laboratory
Office Hour: Tuesday: 10:00~11:00, Wednesday: 10:00~11:00
Email: PengLi@umac.mo
Huan-Xing SU 蘇煥興
Associate Professor
Office Hour: Tuesday: 16:00~17:00, Wednesday: 16:00~17:00
Email: HuanxingSu@umac.mo
Jian-Bo WAN 萬建波
Associate Professor
Office Hour: Tuesday: 10:00~18:00, Wednesday: 10:00~18:00, Thursday: 10:00~18:00
Email: JBWan@umac.mo
Ru YAN 燕茹
Associate Professor
Office Hour: Tuesday: 11:00~12:00, Wednesday: 11:00~12:00
Email: RuYan@umac.mo
Qing-Wen ZHANG 張慶文
Associate Professor
Office Hour: Tuesday: 10:00~12:00, Wednesday: 10:00~12:00
Email: QWZhang@umac.mo
Jing ZHAO 趙靜
Associate Professor
Office Hour: Wednesday: 16:00~17:00, Thursday: 16:00~17:00
Email: JingZhao@umac.mo
Ying ZHENG 鄭穎
Associate Professor
Office Hour: Wednesday: Monday: 10:00~12:00, Wednesday: 10:00~12:00
Email: YZheng@umac.mo
Jing CAI 蔡晶
Assistant Professor
Office Hour: Tuesday: 10:00~11:00, Wednesday: 10:00~11:00
Email: JingCai@umac.mo
Mei-Wan CHEN 陳美婉
Assistant Professor
Office Hour: Tuesday: 10:00~11:00, Wednesday: 10:00~11:00
Email: MWChen@umac.mo
Xiao-Jia CHEN 陳肖家
Assistant Professor
Office Hour: Tuesday: 10:00~11:00, Wednesday: 10:00~11:00
Email: XiaojiaChen@umac.mo
Siu-Wai LEUNG 梁少偉
Assistant Professor
Office Hour: Monday: 15:00~16:00, Friday: 15:00~16:00
Email: SWLeung@umac.mo
Cheuk-Wing LI 李卓榮
Assistant Professor
Office Hour:  Wednesday: 11:00~12:00, Thursday: 11:00~12:00
Email: CheukWLi@umac.mo
Li-Gen LIN 林理根
Assistant Professor
Office Hour:  Tuesday: 14:00~17:00, Thursday: 14:00~17:00
Email: LigenL@umac.mo
Jia-Hong LU 路嘉宏
Assistant Professor
Office Hour: Tuesday: 14:00~16:00, Wednesday: 14:00~16:00
Email: JiahongLu@umac.mo
Jin-Jian LU 陸金健
Assistant Professor
Office Hour: Tuesday: 15:00~16:00, Thursday: 15:00~16:00
Email: JinjianLu@umac.mo
De-Fang OUYANG 歐陽德方
Assistant Professor
Office Hour: Tuesday: 9:00~10:00, Thursday: 16:00~17:00
Email: DefangOuyang@umac.mo
Chun-Ming WANG 王春明
Assistant Professor
Office Hour: Tuesday: 10:00~11:00, Wednesday: 10:00~11:00
Email: CMWang@umac.mo
Rui-Bing WANG 王瑞兵
Assistant Professor
Office Hour: Tuesday: 9:00~10:00, Thursday: 9:00~10:00
Email: RWang@umac.mo
Emily, Ying WANG 王穎
Assistant Professor
Office Hour: Monday: 16:00~17:00, Tuesday: 16:00~17:00
Email: EmilyYWang@umac.mo
Jian-Bo XIAO 肖建波
Assistant Professor
Office Hour: Tuesday: 9:00~10:00, Thursday: 9:00~10:00
Email: JianboXiao@umac.mo
Hua YU 余華
Assistant Professor
Office Hour: Tuesday: 10:00~11:00, Wednesday: 10:00~11:00
Email: BCAlecYu@umac.mo
Anna, Wai San CHEANG 鄭慧珊

Macau Fellow 濠江學者

Carolina, Oi Lam UNG 吳靄琳

Macau Fellow 濠江學者